Glede na današnje dogodke, ki so se primerili na območju vaše občine, dajem kratko pojasnilo.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM)  je krajevno  pristojna služba za opravljanje inšpekcijskega nadzora v 18 občinah ustanoviteljicah.  Pristojnost za inšpekcijski in prekrškovni nadzor v času vsakokratnih volitev je podana v Zakonu o volilni referendumski kampanji.  
MIRM je v času volilne kampanje aktivno opravljal nadzor v vseh občinah ustanoviteljicah, zaradi spoštovanja določb 8. 9. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, ter na podlagi Zakona o cestah z vidika zagotavljanja varnosti v prometu vsem udeležencem. MIRM je ukrepal v vseh primerih kršitev določb Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakona o cestah, v kolikor so bile ugotovljene kršitve.  
V primerih, kjer je prihajalo zaradi postavitev objektov za oglaševanje do zakrivanja prometne signalizacije, oviranja prehodnosti in prevoznosti javnih prometnih površin, je bila zaradi varnosti udeležencev v prometu, odrejena tudi odstranitev takšnih objektov.  Na območju Občine Lenart je bilo ugotovljeno, da je prišlo do večjega števila takšnih primerov, ko so se oglaševalski objekti nameščali na objekte prometne signalizacije, prekrivanja prometne signalizacije, oviranja prevoznosti in prehodnosti javnih površin.  Zaradi ugotovljenih nepravilnosti,  je bila  v skladu 40. členom in v zvezi z 9. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji ter Zakonom o cestah, Režijskemu obratu Občine Lenart, kot pristojnemu organu, odrejena odstranitev plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo.  
Odstranitev je bila odrejena zaradi tega, ker za predmetne plakate ni bilo pridobljeno soglasje lastnika oziroma zato, ker so reklamne table z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo, predstavljale oviro, oz. so zakrivale prometno signalizacijo, kar predstavlja nevarnost za udeležence v prometu.


Franjo ŠVAJGER vodja službe po pooblastilu
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:22)