V zvezi z izjavami, ki jih županski kandidat Vogrin podaja v okviru svoje volilne propagande, župan Občine Lenart ponovno pojasnjuje,
  • da je zadolževanje Občine Lenart v skladu z zakonom in s soglasjem ministrstva za finance,
  • da občina za najete kredite redno plačuje obroke glavnice in obresti,

  • da so vsa ta dejstva in dokazi vidni na spletni strani občine Lenart in so preverljivi.

Ponovno izjavljam, da očitane blokade računa Občina ni imela in da je potrdilo UJP Slovenska Bistrica verodostojen dokument, saj ta ustanova vodi transakcijske račune občine in ima kot naša banka EDINA izvirne podatke o naših transakcijskih računih.

Tudi Ajpes, na katerega se sklicuje kandidat Vogrin, dobiva podatke od UJP Slovenska Bistrica. Pri preverjanju morebitne napake pri Ajpesu, so nam pristojne uradne osebe zatrdile, da so njihove evidence skladne z evidencami UJP. Na našo prošnjo še enkrat preverili podatke v njihovi evidenci ter nam zagotovili, da tudi pri njih ni zavedene navedene blokade.

Alarmantno stanje, ki ga želi predstaviti kandidat Vogrin na njemu lasten način, nima nobenih osnov.

Lahko ste pomirjeni, za naslednje obdobje imamo na občini programe, ki so realni, potrebni in izvedljivi.

 

Mag. Janez Kramberger, župan

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:22)