L4361-60Na proslavi ob občinskem prazniku, dne 7.11.2014 bodo podeljena priznanja Občine Lenart za leto 2014, Ovtarjeve pohvale, priznanja uspešnim učencem ter priznanja in nagrade uspešnim študentom. 

Priznanja prejmejo:

Častni občan Občine Lenart

Martin Bezgovšek iz Lenarta

 

Martin Bezgovšek je župnik in naddekan v Župniji sv. Lenart v Slov. goricah. Prihaja iz župnije Sv. Rupert nad Laškim, kjer je novo mašo bral leta 1973. Božja služba ga je pripeljala v lenarško župnijo, kjer je službovanje začel kot kaplan. Nato je postal župnik naše župnije, ki ji predano služi že 40 let. Duhovniško službo opravlja s popolno predanostjo človeka, ki vsak dan skrbi za duhovno oskrbo ljudi. Njegovo delo je z leti rastlo iz majhnega v veliko. Vzgojil je mnogo generacij, mnoge spremlja že od svetega krsta. Nevsiljivo nam predstavlja vero.

Je velik učitelj duhovnih vrednot, uči nas, kaj je dobro in prav, za kaj se je vredno prizadevati. Pomagal je najti pot iz stisk mnogim posameznikom. S svojim zgledom vedno znova pokaže, da ne smemo pozabiti na osamljenega človeka in ljudi, ki so materialno ali kako drugače prikrajšani.

Z umirjenim in preprostim pristopom zna nagovoriti vsakega. Pomembni so mu vsi ljudje. Njegova srčna dobrota mu daje sloves, da pri njem vsak dobi, kar potrebuje, pa naj gre za duhovno oskrbo ali pomoč v življenjski stiski.

Gospod Martin je prišel v Lenart in deloval v župniji tudi v času, ki veri, cerkvi in duhovnosti ni bil naklonjen. Vedno je ostal človek, ki v vseh političnih in družbenih sistemih povezuje in združuje ljudi, dela v dobro župnije, kraja in skupnosti.

Kot župnik skrbi, da je v župniji razvito duhovno življenje, kjer lahko vsak najde kaj zase. Na njegovo pobudo in z njegovo podporo v župniji deluje mnogo skupin (cerkveni pevci, mladinski cerkveni pevski zbor, zakonski skupini, skavti, molitveni, Kolping, Frančiškovi otroci, mladi animatorji in drugi).

Vzorno skrbi za lepo urejeno cerkev, njeno okolico, kapelo v Radehovi in s tem za ohranjanje kulturne dediščine našega kraja.

Župnik deluje na vseh področjih, kjer lahko pomaga. Je aktivni sodelavec Karitas, podporni član gasilcev, skavt…

Gospod Martin je človek v najžlahtnejšem pomenu te besede, ki najde pot do vsakega človeka, ne glede na njegovo versko prepričanje, starost, družbeni položaj in druge osebne okoliščine.

Gospod Martinek, kot ga imenujemo domačini, izžareva dobro voljo, pozitivno energijo in optimizem, svoje dušnopastirsko delo opravlja z veseljem in predanostjo, v dobro ljudi in bogu v čast, v smislu Slomškovih besed, ki je zapisal «Nezadovoljstvo stori ljudi nesrečne. Pravi kristjani malo tožijo, drugih celo ne dolžijo, ampak veliko dobrega storijo in tako boljšajo svet.«

Je odprt in strpen, človek širokih obzorij in duha, dobro sodeluje in je povezovalni člen med ljudmi, društvi, šolo, občino in drugimi organizacijami, skrbi za duhovni in materialni razvoj župnije in širše skupnosti.

Rad je z otroki in mladimi, spodbuja njihove talente, »ki jih ne smemo zakopati, ne zapraviti, marveč zvesto v dobro obrniti«, v smislu besed Antona Martina Slomška.

Cerkev svetega Lenarta ni zgolj stavba, je božji hram, ki živi, je odprt za vse in za vsakogar. Gospod Martin Bezgovšek služi človeku in bogu, izpolnjuje delo v duhu Antona Martina Slomška, kajti » dobra duša, povsod dobre ljudi najde«.

Človek, ki je svojo knjigo življenja bogato popisal z dobrimi deli, je gospod naddekan Martin Bezgovšek. Sadove njegovih dobrih del v Lenartu občutimo in uživamo že 40 let.

Našteli bi lahko veliko materialnih stvari, ki jih je za kraj, cerkev in župnijo storil naš dušni pastir. Vzorno skrbi za božji hram, obnovo in vdrževanje. Pomembnejše od materialnih stvari in sledi, je to, kar nam je v štiridesetih letih pastoralnega dela in ustvarjanja dal kot človek, dušni pastir, vodnik in pozitiven zgled. Spremlja in tolaži nas v trenutkih žalosti in nesreče, z nami deli veselje in radost.

Za delo v dobro ljudi, kraja in skupnosti, za pastoralno delo, prispevek k razvoju in ugledu občine Lenart, za pozitivna dejanja in širjenje človekoljubnih vrednot prejme priznanje Častni občan Občine Lenart.

 

Bronasti lenarški grb

Esher Hadžiselimović iz Zg. Voličine

Esher Hadžiselimović prostovoljno, s pozitivno energijo in dobro voljo dela za dobro kraja in ljudi. Dejaven je v društvih, je pobudnik in pomočnik pri mnogih stvareh, ki so v dobro ljudi. Že v 90-ih letih je sodeloval in spodbujal ljudi pri zadevah, ki so pomembne za kraj, razvoj in za blagostanje. S svojim pozitivnim pristopom je veliko pripomogel pri asfaltiranju cest v Zg. Voličini sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Veliko je sodeloval in pomagal pri gradnji športnega parka v Voličini, pri gradnji otroškega igrišča, je aktiven v Balin klubu Voličina.

Junija letos, na dan državnosti, je bila pri Kocbekovih v Zg. Voličini otvoritev partizanske bolnice CAFA. Idejni vodja in glavni organizator del je bil g. Hadžiselimović. Opravil je veliko ur prostovoljnega dela in gradbenih del, da je bila bolnica dokončana in opremljena.

Tako ohranjajmo spomin na tragične dogodke iz preteklosti, prihodnim generacijam v spomin.

Za uspešno, dolgoletno društveno delo, prispevek k razvoju kraja, širjenju prostovoljstva v KS Voličina in v Občini Lenart prejme Bronasti lenarški grb.

 

Janja Stergar iz Sp. Voličine

Janja Stergar iz Sp. Voličine je maturirala na II. Gimnaziji Maribor in diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. V okviru doktorskega študija, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je proučevala magnetne nanodelce na osnovi zlitin niklja in bakra ter zlitin niklja in kroma za uporabo v samoregulativni magnetni hipertermiji. Doktorsko disertacijo je opravila spomladi letos.

Njeno delo je bilo predstavljeno v člankih v uglednih domačih in tujih revijah Acta Chimica Slovenica, Journal of Alloys and Compounds, IEEE Transactions on Magnetics in Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Slovenska znanstvena fundacija in L'OREAL Slovenija so razpisal štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« za leto 2014. S temo doktorske disertacije se je na razpis prijavila tudi Janja Stergar.

Ocenjevalna komisija, sestavljena iz uglednih in priznanih znanstvenikov, je oddane vloge ocenila in soglasno sklenila, da so v letu 2014 najbolj perspektivne znanstvenice Janja Stergar, Eva Ogorevc in Barbara Hubad.

Osnovni namen doktorske disertacije je sintetizirati superparamagnetne nanodelce na osnovi anorganskih spojin/ materialov s spremenljivo Curiejevo temperaturo in z njimi pripraviti magnetne tekočine, ki bodo primerne za uporabo v magnetni hipertermiji.

Hipertermija je tako postala obetavna metoda zdravljenja rakastih obolenj, pri kateri se uničijo rakaste celice z minimalno poškodbo zdravih celic. Pri uporabi te metode je potrebno zagotoviti, da je povišanje temperature omejeno na obolelo mesto in ne vpliva na okolico.

Za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela, pomen njenega raziskovanja za zdravljenje rakavih obolenj in uvrstitev med tri najbolj perspektivne slovenske znanstvenice v letu 2014, na javnem razpisu »Za ženske v znanosti« , prejme Bronasti lenarški grb.

 

Plaketa Občine Lenart

Žan Trobas iz Sp. Žerjavcev

Žan Trobas, rojen leta 1991, zaključuje študij na Akademiji za glasbo in upodabljajočo umetnost Grazu, smer klasična harmonika, pri profesorju Janne Rättyä iz Finske.

Svojo glasbeno pot je začel pri devetih letih na glasbeni šoli v Lenartu. Leta 2010 je uspešno zaključil šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Svoje znanje je izpopolnjeval tudi na mojstrskih tečajih pri Mie Miki (Japonska), Jamessu Crabbu (Škotska), Primožu Parovelu (Slo), Josephu Macerollu (Kanada) in drugih.

Je večkratni nagrajenec regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj, med drugim:

- dobitnik prestižne nagrade dr. Roman Klasinc za izjemne umetniške dosežke (2010),

- dve zlati plaketi na tekmovanju Temsig- Tekmovanju mladih glasbenikov RS,

- dve zlati in srebrna plaketa na mednarodnem tekmovanju v Beltincih,

- skupaj s klarinetistom Tomažem Močilnikom, prav tako študentom Kunstuniversität Graz

sta dosegla 3. nagrado na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Castelfiradu v Italiji,

v kategoriji komorna glasba.

Njegov umetniški repertoar je izjemno širok, izvaja dela od J. S. Bacha in drugih skladateljev klasične glasbe, igra tudi novo, moderno glasbo.

Oktobra 2013 je nastopil v komornem orkestru Kunstuniversität Graz, v praizvedbi opere Asteorid 62, na festivalu Steirischer Herbst, kar je velika čast in uspeh.

Skupaj s pianistko Sandro Čepin sta nastopila na letošnjem festivalu LENT. Koncertrira tudi v SLOA3 triu harmonik. Stalno sodeluje na prireditvah Občine in prireja koncerte v domačem kraju.

Njegov največji uspeh doslej je uvrstitev v finale tekmovanja The 6th JAA International Accordion Competition, ki ga organizira vrhunska glasbenica Mie Miki. Tekmovanje je potekalo 22. decembra 2013 v Tokiu. Iz vsega sveta so se v finale uvrstili samo štirje harmonikarji, komisija pa je bila sestavljena iz vrhunskih glasbenikov, kot so Stefan Hussong (Nemčija), Mie Miki (Japonska), Coba (Japonska) in drugi. Na tem tekmovanju 22.12.2013 je zasedel drugo mesto, vendar prva nagrada ni bila podeljena.

Za izredne glasbene dosežke, zlasti pa za vrhunsko uvrstitev na The 6th JAA International Accordion Competition v Tokiju prejme Plaketo Občine Lenart.

 

Varstveno delovni center POLŽ Maribor

Varstveno delovni center POLŽ Maribor  kot regijski center izvaja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji na šestih enotah  v Mariboru, Lenartu, Šentilju, Slovenski Bistrici in Rušah. Cilj delovanja tega centra je zagotavljanje kakovosti življenja uporabnikom, ki so odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Enota Mravlja Lenart je bila ustanovljena februarja 1998 in je najprej delovala pod  okriljem Centra za socialno delo Lenart. Januarja 2004  se je Varstveno delovni center Mravlja priključil VDC Polž Maribor. Danes je vanj vključenih  38 uporabnikov iz šestih občin Upravne enote Lenart.

VDC POLŽ, enota Lenart, »Mravlja«, kot jo imenujemo domačini, je vključena v življenje in delo lokalnega okolja. To je v veliki meri zasluga zaposlenih in prostovoljcev, ki delajo v »Mravlji«, saj si na različne načine in z mnogimi dejavnostmi prizadevajo za vključitev prizadetih oseb v družbo. K obogatitvi in popestritvi življenja ljudi s posebnimi potrebami prispevajo zlasti  dejavnosti s področja kulture in športa, kjer osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju lahko razvijajo ustvarjalnost, domišljijo ali telesne sposobnosti.

Lenarška »Mravlja« dobro sodeluje z društvi in organizacijami v kraju. Občina Lenart  dejavnosti »Mravlje«, povabi k sodelovanju ob mnogih priložnostih in praznikih. Na velikonočnem in božičnem sejmu, na lenarškem žegnanju ponujajo  zanimive izdelke in darila. VDC Polž, enota  Lenart vsako leto organizira dobrodelni koncert, katerega izkupiček je namenjen za dodatne dejavnosti uporabnikov.  V lenarški enoti že šest let delujeta folklorna skupina in pevski zbor Mravlja, ki se udeležujeta regijskih srečanj, festivalov  in prireditev ob dnevu žena ter ob božiču. Dejavna je prav tako lutkovna skupina Mravlja, ki sodeluje na prireditvi Lutkarije.

Ob 20. obletnici delovanja prejme VDC Polž Maribor za kvalitetno izvajanje socialnovarstvenih storitev  in dodatnih programov, ki izboljšajo kvaliteto življenja  telesno in duševno prizadetih oseb ter  za dobro sodelovanje z lokalnim okoljem Plaketo Občine Lenart.

 

Alen Preložnik iz Sp. Voličine

Alen Preložnik, rojen leta 1999, učenec 1. letnika, Tretje gimnazije Maribor, je tekmovalec kluba Keter Hwarang Maribor in je bil razglašen za najperspektivnejšega športnika Slovenskih goric za leto 2013. Alen je bil odličen tudi na svetovnem prvenstvu ITF v taekwondoju, ki je potekalo v Benidormu v Španiji, v kategoriji do 50 kg je osvojil odlično 3. mesto. Alen je prav tako osvojil 1. mesto v Light Contact in s tem naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti, v kategoriji do 47 kg in 1. mesto v Light Contactu in naslov državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi kadeti, v kategoriji do 50 kg. V letu 2014 seje udeležil tudi dveh tekmovanj za svetovni pokal v kickboxingu, ki sta bili v Avstriji in Italiji, ter se z obeh vrnil kot zmagovalec, v kategoriji Light Contact do 47 kg. Velik uspeh je dosegel tudi letos poleti na Jamajki, na Svetovnem pokalu v taekwondoju, kjer se je v kategoriji mladinci do 50 kg uvrstil na 3. mesto v borbah in ekipno na 3. mesto v formah. Največji uspeh je dosegel v začetku septembra letos na svetovnem prvenstvu v kickboxingu v Italiji, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka, v kategoriji starejši kadeti, do 47 kg, v konkurenci tekmovalcev iz 63 držav.

Za vrhunske športne dosežke, predvsem pa za osvojitev naslova svetovnega prvaka v kickboxingu prejme Plaketo Občine Lenart.

 

OVTARJEVA POHVALA

Franc Meke iz Lenarta

Franc Meke je planinec, pohodnik, športnik, ljubitelj narave in naravovarstvenik z dušo in srcem. Kot član Planinskega društva in dolgoletni predsednik s svojim delom in načinom življenja skrbi za popularizacijo pohodništva, planinarjenja, rekreacije, varstva narave in ga približa vsem generacijam, od otrok do starejših. Dobro sodeluje z raznimi organizacijami, občino, šolo, vrtcem in društvi, načrtuje in vodi pohode, spodbuja k sožitju z naravnim okoljem, zanimanju za živi svet, varstvo in ohranjanje naravnih lepot ter naravne dediščine. Rad je v dobri družbi in poje v pevskem zboru.

Sreča je, da je
pred mano pot in to, da vem, da slast je v tem, da grem!, sporoča Janez Menart v svoji pesmi. Ta misel gotovo velja tudi za Franca Meketa

Za aktivnosti na področju planinarjenja in pohodništva, rekreacije, spodbujanja pozitivnega odnosa do naravnega okolja in uspešno prostovoljno društveno delo prejme Ovtarjevo pohvalo.

 

Osnovna šola Lenart- enota vrtec Lenart

K nam vodijo različne poti. Ene so ozke, ravne, gladke, tlakovane, asfaltirane, druge široke, dolge, zavite, posute s peskom, gramozom …, vsaka pa je prava. Različni smo tudi ljudje in otroci, ki se srečujemo in družimo v vrtcu, je zapisano posvetilo na spletni strani Vrtca Lenart. Z ureditvijo parka čutnih poti, stezic, zasaditvijo zeliščnega vrta, vinske trte in raznih grmovnic so otrokom približali naravo, da jo doživljajo in čutijo. Z raznimi dejavnostmi in prireditvami, ki so posvečeni jeseni, pomladi, dnevu zemlje in eko tednu otroci spoznavajo in doživljajo opravila, povezana z zemljo, pridelavo hrane in ohranjajo slovenskogoriško tradicijo. Vrtec Lenart s svojimi programi in dejavnostmi otrokom približa naravo, zdravo življenjsko okolje, jih uči sožitja z naravo in s sočlovekom ter spodbuja ljubezen do živega sveta in živih bitij.

Vsebino vrtcu dajejo otroci in zaposleni, ki izvajajo program dela. Ovtarjeva pohvala je namenjena vodstvu in zaposlenim v vrtcu za njihova prizadevanja, da bi otroci z dušo in srcem čutili in doživljali svet, ki nas obdaja.

 

PRIZNANJA USPEŠNIM UČENCEM OŠ LENART IN OŠ VOLIČINA

Učenci, ki so letos končali šolanje na Osnovni šoli Lenart in OŠ Voličina, so postali dijaki. V času osnovnega šolanja so dosegli odličen učni uspeh. So v ponos šoli in občini. Učimo se celo življenje, zato vam želimo, da bi na vaši življenjski poti odkrili, da je marsikaj mogoče. Priznanja prejmejo:

 

Nekdanji učenci OŠ Lenart:

MARTINA FRIDL

KAJA KMETIČ

URBAN KOLER

MIHAEL MURŠEC

BARBARA RIBIČ

ŠPELA ROJHT

ROK SIRK

LARA ŠALAMUN

Nekdanji učenci OŠ Voličina:

TINA GOZNIK

ZALA JUG

DOMEN LEŠ

JURE RECEK

SARA VOGRINPRIZNANJA IN NAGRADE USPEŠNIM ŠTUDENTOM

Občina Lenart vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več.  Višina nagrade za dodiplomski študij  in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij  300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.

DOROTEJA KREPEK IZ VINIČKE VASI, diplomirala je po šolskem programu ekonomist na Višji prometni šoli v Mariboru.

ZVONKA FEKONJA IZ LORMANJA, je magistrirala po študijskem programu 2. stopnje, program zdravstvena nega, na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

VESNA PEKLAR IZ SP. ŽERJAVCEV, je magistrirala po študijskem programu 2. stopnje slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

IGOR PLOHL IZ LENARTA, je magistriral po študijskem programu geografija-področje izobraževanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

GABRIJELA PLOJ IZ SP. VOLIČINE, je magistrirala na študijskem programu 2. stopnje, program psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

MONIKA SENČAR IZ SP. PORČIČA, je magistrirala po študijskem programu 2. Stopnje medijske komunikacije na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

MIRJANA ZARNEC IZ LENARTA, je magistrirala po študijskem programu 2. Stopnje logistika sistemov MAG na fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

JANJA STERGAR IZ SP. VOLIČINE, je doktorirala na 3. Stopnji študija, program kemija in kemijska tehnika, smer kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:21)