L4361-05V petek, 7. novembra 2014 je bila  v Domu kulture Lenart  proslava v počastitev praznika Občine Lenart. V kulturnem pogramu so nastopili:

Mladinski pevski zbor OŠ Lenart, Eva Kurnik, Sandi Šijanec, Hana Pivljakovič, Katarina Vinter, Sara Hercog,  Jure Recek, plesna skupina OŠ Lenart, Žan Trobas, Anja Krautič, Slavica Kurbus, baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart.

Župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger je na prireditvi povedal:

Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, cenjeni prejemniki priznanj , dober večer!
Jeseni, ko so dnevi krajši, večeri daljši, ko je čas za umiritev in ko misli begajo po svojih poteh, je branje hrana za dušo in odkrivanje novih obzorij.
V roke mi je prišla knjižica Kulturne poti iz leta 2006, vodnik po malo znanih poteh in krajih, kjer so svoje sledi pustili Valvasor, Jurčič, Cankar, Kosovel, Levstik, Slomšek in drugi znani Slovenci . 25 pohodniških poti, ki vabijo na nekajurni sprehod, pohod za ves dan, za več dni, s prijatelji, ali v samoti. Knjiga nam odkriva  malo znane  zgodovinske in naravne zanimivosti o slovenskih krajih  in o življenju velikanov slovenske kulture. Skozi zapise avtorja našo deželo ne le odkrivamo, ampak tudi   začutimo,  saj posamezne poti poimenuje in opiše kot okusi zemlje, čari Krasa, zapeljive vinske gorice, prekmurske slike, grebeni ob meji, zdravilne vode, opojno vino, belokrajnska  mehkoba. Knjiga vabi bralca na odkrivanje in na pot, ne le po geografskih pokrajinah, ampak tudi  na spoznavanje in podoživljanje zanimivih in ustvarjalnih življenjskih poti oseb, ki so oblikovali vsebino in podobo slovenskega duha, znanosti in kulture.
Veliko je poti, saj poti in potovanja ne gre pojmovati le v geografskem smislu, ampak tudi kot življenjsko pot posameznika, pot, ki usmerja razvoj,  življenje in odnose  v družbi.  Ker družbo in skupnost  sestavljajo in določajo posamezniki, njihove  energije, delo, ustvarjalnost in živost duha, lahko kot skupnost  gremo po poti strpnosti, sobivanja, različnosti, ustvarjalnosti  in solidarnosti.  Druga pot, ki jo obvladujejo negativne  energije, skrajnosti in izključevanja, pa vodi v družbeni razkol, sovraštvo, nezadovoljstvo in prevlado negativnih vrednot.
V Občini  Lenart nas po zadnjih podatkih statističnega urada živi okoli 8200 prebivalcev, od tega jih je  približno 1200 starih do 14 let , okoli 1450 prebivalcev je starih nad 65 let.  Tako kot vsaka družba, ima tudi slovenska svoje posebnosti, ki so posledica zgodovine, kulture, naravanih danosti.  V naši družbi je izstopajoča  navezanost na domače okolje in statičnost življenjskega prostora, saj so  še v bližnji  preteklosti le redki spremenili kraj  bivanja, kar velja zlasti za podeželska okolja. To je pogosto povezano s stanjem duha, negativizmom   in miselnostjo, da ni mogoče ničesar spremeniti.
V življenju nimamo vpliva na vse okoliščine. Lahko pa z ustvarjalnostjo, odločenostjo za spremembe, osebno odgovornostjo,  delom in razumom prispevamo h kvalitetnejšemu življenju, osebnemu zadovoljstvu, k pozitivnemu stanju duha v družbi, blagostanju in razvoju.
8200 ljudi, ki živimo na 62 km 2, kolikor obsega površina občine  Lenart, je majhna skupnost.  Usmerimo našo energijo, znanje, misli, ravnanja in cilje na pot povezovanja, skupnih, vendar raznovrstnih interesov in sodelovanja.  Presezimo delitve, ki vodijo v razhajanja in izključevanja, bodimo sopotniki na naši poti, ki naj bo kulturna pot. Kulturna  v smislu kulture medsebojnih odnosov, zaupanja, strpnosti, solidarnosti , občutka za sočloveka in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj za pozitiven razvoj družbe.
Razum in srce dobrega gospodarja, delo, ustvarjalnost  in osebna odgovornost, ne v smislu   “morali bi, treba bi bilo”, ki so pogosto izrečene besede, misli in načrti na papirju, ampak tukaj in zdaj,  vsak pri sebi, pri svojem delu, v vsakdanjem življenju, je  potrebna  sprememba in nujni korak za pot, ki bo vodila naprej,   ne pa nazaj in navzdol.
Podelili bomo priznanja Občine Lenart. Dragi  mladi prejemniki priznanj, dijaki, želim vam, da bi na vaši življenjski poti vaša ustvarjalnost dobila krila, znanje pa polet. Spoštovani študentje, ki ste s svojim znanjem, talenti, delom in ustvarjalnostjo dosegli izjemne uspehe pri študiju, želim vam, da bi intelektualno energijo  in znanje  nadaljevali  in nadgradili na poklicni poti. Družba in država s svojimi institucijami naj vas pri tem podpira, ne pa zavira.
Cenjeni prejemniki priznanj, ki delate v dobro ljudi   in širite pozitivno vrednote, vi  bogatite  našo skupnost  v duhovnem in materialnem smislu.  Zaradi vas na naši poti odkrivamo lepo in dobro.
Mladi športnik, želimo ti veliko zmag, ne le športnih, ampak tudi življenjskih.
Vsaka pot, po kateri hodimo kot posamezniki in družba, zahteva delo, določen napor in trud. V življenju in pri delu se je vredno potruditi za dosego želja, načrtov in ciljev. Želim vam veliko srečnih poti. Da bi poleg dela in obveznosti, našli tudi čas za potepanja in odkrivanje čarov Krasa, zapeljivih vinskih goric, prekmurslih slik, čašo opojnega vina. Želim vam vse dobro!

Podeljena so bila naslednja priznanja, ki so jih prejeli:

Priznanja uspešnim učencem:

Nekdanji učenci OŠ Lenart: 

MARTINA FRIDL, KAJA KMETIČ, URBAN KOLER, MIHAEL MURŠEC, BARBARA RIBIČ, ŠPELA ROJHT, ROK SIRK, LARA ŠALAMUN.

Nekdanji učenci OŠ Voličina:

TINA GOZNIK, ZALA JUG, DOMEN LEŠ, JURE RECEK, SARA VOGRIN

Priznanja  in nagrade uspešnim študentom:

DOROTEJA KREPEK IZ VINIČKE VASI, diplomirala je po šolskem programu ekonomist na Višji prometni šoli v Mariboru
ZVONKA FEKONJA IZ LORMANJA, je magistrirala po študijskem programu 2. stopnje, program zdravstvena nega, na  Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru
VESNA PEKLAR iz Sp. Žerjavcev,  je magistrirala po študijskem programu 2. stopnje slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
IGOR PLOHL IZ LENARTA,  je magistriral po študijskem programu geografija-področje izobraževanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
GABRIJELA PLOJ IZ SP. VOLIČINE, je magistrirala na študijskem programu 2. stopnje, program psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
MONIKA SENČAR IZ SP. PORČIČA, je magistrirala po študijskem programu 2. Stopnje medijske komunikacije na fakulteti  za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
MIRJANA ZARNEC IZ LENARTA,  je magistrirala po študijskem programu 2. Stopnje logistika sistemov MAG na fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru
JANJA STERGAR IZ SP. VOLIČINE, je doktorirala na 3. Stopnji študija, program kemija in kemijska tehnika, smer kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

OVTARJEVE POHVALE:

OŠ LENART- ENOTA VRTEC IN FRANC MEKE

PRIZNANJA OBČINE LENART ZA LETO 2014

Častni občan občine Lenart - Martin Bezgovšek

 

Bronasti Lenarški grb

JANJA STERGAR

ESHER HADŽISELIMOVIĆ

 

Plaketa občine Lenart

 

VDC POLŽ MARIBOR

ŽAN TROBAS

ALEN PRELOŽNIK

Kulturni program je bil zanimiv, bogat in raznovrsten.


Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:21)