2014-11-24_11.31.10esrrObčina Lenart, katero zastopa župan mag. Janez Kramberger in Podjetje Knuplež d.o.o. iz Zgornje Velke, katerega zastopa direktor Srečko Knuplež, so danes 24.11.2014 v prostorih Občine Lenart, podpisali pogodbo za izgradnjo vodooskrbnega omrežja za območje KS Voličina v skupni vrednosti 963.596,39 EUR. Pogodbena cena z DDV (»ključ v roke«) je fiksna do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Investicija se bo izvajala od letošnjega decembra do konca avgusta 2015, na območju KS Voličina. V štirih naseljih bo na novo vgrajeno vodovodno omrežje, v obsegu 13,06 km oz. za 398 prebivalcev v Selcih, Črmljenšaku, Rogoznici in Stražeh.  Strokovni nadzor bo izvedlo podjetje NADZOR IN PROJEKTIRANJE, Aleš Kolarič iz Ptuja. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Ostalo razliko stroškov operacije (najmanj 15%) bo financirala Občina Lenart.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:20)