Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Mariboru

 Javni poziv

 Izjava kandidata

 Predlog za sodnika porotnika