POROČILO O 5. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA V ČETRTEK, 24.9.2015, OB 16. URI

 porocilo_o_5._seji_obcinskega_sveta-24.9.2015.pdf

DSC06520