PRIZNANJE ŽUPANA

MARKO ŠEBART IZ LORMANJA

 Ovtar, Marko Šebart je oseba, ki zna stopiti v stik z ljudmi različnih generacij in poklicev. Ljudem približa bogastvo naše tradicije, kulturne in naravne dediščine. Je slovenskogoriški človek, ki predstavlja in promovira Slovenske gorice na raznih prireditvah in sejmih širom po Sloveniji. Funkcijo ovtarja opravlja prostovoljno in brezplačno, zato  nameni veliko prostega časa in energije. Ima veliko pozitivnih idej, ki jih uresniči, saj zna k sodelovanju pritegniti ljudi in razne organizacije. Je človek širokega srca, pozitivnih misli in dobrih idej. Svoje številne zamisli uresniči v sodelovanju z ljudmi dobre volje v društvih, šolah vrtcih, z občino in drugimi organizacijami.

Za častno  opravljanje funkcije, promocijo bogastvo naše tradicije, naravne in kulturne dediščine, Slovenske gorice ter širjenje  pozitivnih  vrednot prejme Županovo priznanje.

KARINA IN DRAGO KUSTER IZ ZG. ŽERJAVCEV

 Karina in Drago Kuster iz Zg. Žerjavcev sta sodelovala na mednarodnem natečaju Henkel Innovation Challenge, ki ga vsako leto razpiše navedeno podjetje. Na tem natečaju sodelujejo študentje iz vsega sveta z inovativnimi idejami iz različnih študijskih področij, od ekonomistov do študentov tehničnih in naravoslovnih ved. Njihova naloga je razviti koncept izdelka pod Henklovo blagovno znamko ali koncept za inovativno tehnologijo. Prvo mesto v Sloveniji je osvojila ekipa tima Proxy, ki sta jo sestavljala brat in sestra Karina in Drago Kuster. Predstavila sta novo čistilo bref. Z zmago na slovenskem natečaju sta si zagotovila udeležbo na mednarodnem finalu »Henkel Innovation Chalenge« v Šanghaju.

Namen natečaja je spoznavanje in spodbujanje nadarjenih študentov ter razvijanje inovativnih izdelkov, ki morajo vključevati vidike trajnostnega razvoja. Uspeh, ki sta ga dosegla brat in sestra Kuster je izjemen.

Karina Kuster in Drago Kuster prejemeta  priznanje župana za osvojeno 1. mesto na »Henkel Inovation Challlenge« v Sloveniji in sodelovanje na mednarodnem finalu »Henkel Innovation Chalenge« v Šanghaju.

 

Občinski svet Občine Lenart je sprejel sklep, da priznanja Občine Lenart za leto 2015 prejmejo.

ZLATI LENARŠKI GRB

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR, PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART

Začetki glasbene vzgoje v Lenartu segajo v leto 1951, ko je bil ustanovljen nižji glasbeni tečaj pri Kulturno – umetniškem  društvu Radko Smiljan  Lenart. Šolo je takrat obiskovalo 60 učencev. Samostojna glasbena šola Lenart je bila leta 1964 ukinjena in je postala dislocirani oddelek takratne Srednje glasbene šole Maribor, kar pomeni tudi novo obdobje v razvoju glasbenega šolstva v Lenartu. Dolgoletni vodja Dislociranega oddelka  Glasbene šole Lenart je bil Lojze Peserl. Šola se je razvijala in bogatila kulturno ponudbo v naši občini.

 Leta 2004 so bili urejeni novi prostori glasbene šole na Trgu osvoboditve v Lenartu. Selitev v  nove prostore je pripomogla k širitvi programa in povečanju števila učencev. Šola se je uspešno razvijala, leta 2004 jo je  obiskovalo  200 učencev, poučevali so klavir, harmoniko, kitaro, trobento, klarinet, saksofon, kljunasto flavto, prečno flavto, ples, nauk o glasbi in glasbeno pripravnico.

Od leta 2012 lenarška glasbena šola deluje kot Podružnična šola Konservatorija za glasbo in balet Maribor, vodi jo Irena Košmerl Leš.

 V šolskem letu 2015/2016 je v šolo vpisanih 290 otrok. Izvajajo naslednje programe: program glasbene pripravnice, program plesne pripravnice, balet, komorno in ansambelsko igro, pihalni orkester in glasbeni program, ki zajema naslednje inštrumente: klavir, harmoniko, kitaro, flavto, kljunasto flavto, klarinet, saksofon, trobento, nizka konična trobila,  violino in novo odprt oddelek za tolkala. Pod okriljem Glasbene šole Lenart deluje še dislocirani oddelek glasbene šole v Cerkvenjaku. Glasbena šola Lenart vsako leto priredi najmanj šest večjih projektnih koncertov v Domu kulture Lenart. Učenci glasbene in baletne  šole se redno predstavljajo na vseh javnih prireditvah v občini Lenart, sodelujejo z okoliškimi šolami in vrtci. Pihalni orkester izvaja  koncerte v SNG Maribor in na Festivalu Lent, učenci baletnega oddelka se vsako leto predstavijo v Veliki dvorani SNG Maribor. V decembru lani so učenci baletnih oddelkov pripravili odmevno in odlično pripravljeno baletno predstavo Hrestač, Petra Iljiča Čajkovskega. Na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dosegajo učenci lenarške glasbene šole vrhunske dosežke.

Vrsta sedanjih profesorjev je obiskovala lenarško glasbeno šolo, precej nekdanjih učencev nadaljuje študij glasbe, ne le v Sloveniji tudi v tujini. Pomen lenarške glasbene šole je predvsem v tem, da so v njej glasbeno znanje usvojili mnogi glasbeniki, kar je prispevalo k širjenju glasbene ustvarjalnosti, nastal je pihalni orkester in druge glasbene skupine. Vsi koncerti in prireditve, ki jih za javnost pripravljajo učenci in učitelji glasbene šole Lenart, so vrhunsko izvedeni, v umetniškem, glasbenem, in scenskem smislu.  Glasbena šola Lenart je veliko prispevala k dvigu ravni kulturne ustvarjalnosti in h kakovosti kulturnih prireditev na širšem območju Slovenskih goric.

Ne le podajanje strokovnega znanja, ampak tudi vzgoja za lepo, dobro in plemenito je poslanstvo, ki ga izpolnjuje Glasbena šola Lenart.  Delovanje šole je prepoznavno po kakovostnem in odličnem  izobraževalnem ter pedagoškem delu, ki presega  redne šolske programe. Šola je z mnogimi in zelo uspešnimi nastopi posameznikov ter orkestrskih, komornih in baletnih zasedb, z odmevnimi koncerti in prireditvami, priznanji  na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, predvsem pa izredno kakovostnim in inovativnim delom dosegla zavidljiv uspeh.

Za prispevek k razvoju glasbenega izobraževanja in visoko raven glasbene ustvarjalnosti, ustvarjalni prispevek k razvoju in obogatitvi kulture na območju Slovenskih goric  prejme Zlati lenarški grb.

SREBRNI LENARŠKI GRB

KULTURNO DRUŠTVO DELAVEC LENART

Že več kot 400 let živi legenda o nesrečni ljubezni med Agato in Friderikom, ki jo je v knjigi  Črni križ pri Hrastovcu zapisal dr. Ožbalt Ilaunig. Zgodba je bila v preteklosti   večkrat  uprizorjena na gledaliških odrih in v naravnem okolju gradu Hrastovec. Še nikoli pa ni bila ta zgodba oživljena in uprizorjena na tako originalen in poseben način, kot se je to zgodilo v Agatinih skrivnostih.  Preplet umetniške ustvarjalnosti- literature, dramske igre, pohodništva, otroških in mladinskih delavnic ter likovnega natečaja je zaživel v naravnem okolju, na prizoriščih, kjer bi se naj zgodba v 16. stoletju dogajala.

Projekt Agatine skrivnosti je organiziran pod okriljem Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric in Razvojne agencije Slovenske gorice, dramska igra, scenarij, scenografija, kostumografija, celotna zasnova in izvedba gledališkega dela projekta je delo Kulturnega društva Delavec Lenart, ki v izvedbo ni vključilo le svojih članov, ampak številne gledališke ustvarjalce  širšega območja Slovenskih goric

Dogodek je bil organiziran  v letih 2013, 2014 in letos kot pohod po poteh Friderika in Agate. Organizatorji so pripravili več gledaliških uprizoritev dela zgodbe na različnih lokacijah (Lenart, Črni križ, Lormanje, Hrastovec),  kjer  bi se naj zgodba dogajala. Pohod pelje do vseh teh lokacij in skozi gledališke uprizoritve, ohranjeno naravno in kulturno dediščino območja, vsakega  pohodnika vodi  v dogajanje ob koncu 16. stoletja na način, da tudi sam, kot del kulise tega dogajanja, doživlja Agatine skrivnosti.

V organizacijo Agatinih skrivnosti je vsako leto vključenih več kot 20 gledaliških ustvarjalcev, poleg tega pa še tehnična ekipa, režijski delavci, planinci, ponudniki lokalnih dobrot in mojstri domačih obrti, gasilci, zdravstveno in veterinarsko osebje ter organizacijski odbor, ki usklajuje delo in zagotovi finančna sredstva. Projekt zahteva več mesecev priprav, najzahtevnejša pa je zagotovo priprava gledališkega dela projekta. Tu ne gre zgolj za dramsko uprizoritev, ampak tudi za pripravo scenarija, scenografije, kostumografije, izdelavo kostumov in scene, in to na različnih prizoriščih na prostem, kar ustvarjalce postavlja pred svojevrsten izziv.

Gre za tehnično izjemo zahteven projekt, ki zagotovo ne bi bil izvedljiv v profesionalnem gledališču, med ljubiteljskimi kulturniki pa ga v Kulturnem društvu Delavec zmorejo in znajo. In to na visoki umetniški ravni dramske igre, z zgodovinskemu okvirju primernimi in dovršenimi kostumi in sceno, z izvirnostjo,  skratka z vrhunsko izvedbo dogodka. Agatine skrivnosti  so odmeven kulturni dogodek, ki vsako leto pritegne veliko obiskovalcev, številne sponzorje in donatorje, ki omogočijo izvedbo dogodka.

Agatine skrivnosti niso edini projekt Kulturnega društva Delavec. V lanskem letu so v cerkvi v Radehovi prvič  uprizorili Radehovsko božičnico, avtorice Stanke Devjak. Zanimiva zgodba, dobra dramska igra in originalna scena so privabili številne gledalce, zato so predstavo ponovili osemkrat. Letos predstavo Radehovska božičnica pripravljajo tudi v nemškem jeziku in jo bodo odigrali v Pavlovi hiši v Avstriji.

Projekt Agatine skrivnosti je sicer idejno in projektno zasnovan in izveden pod okriljem LAS Ovtar, vendar svoje veličine in odmevnosti ne bi dosegel brez izjemne ustvarjalnosti režiserja, scenarista, kostumografke, scenografke, inspicientke, mojstrskih šivilj, garderoberjev, maskerjev, preostale tehnične ekipe in seveda gledaliških igralcev KD Delavec.

Za izvirno zasnovo, vrhunsko izvedbo dogodka, visoko umetniško raven projekta Agatine skrivnosti in promocijo Občine Lenart prejme Kulturno društvo Delavec Srebrni lenarški grb.

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO SELCE

Ljubiteljska kultura ima ime tako ime zato, ker tisti, ki se z njo ukvarja to počne prostovoljno, sebi in drugim v veselje in užitek. Iz takih nagibov je bilo leta 2007 ustanovljeno  z Kulturno turistično društvo Selce, iz želje po druženju, zabavi in oživitvi kulturnega življenja v kraju. V društvu delujeta dve skupini, skupina ljudskih pevcev, ki jo vodi Janez Kurnik in dramska skupina, ki jo vodi Julijana Bračič. Društvo vsako leto organizira številne prireditve, ki so postale stalnica; ob materinskem dnevu, Sosed sosedu poje, prireditev ob božičnih praznikih. Ljudski pevci ohranjajo izročilo ljudske kulturne dediščine in pesmi  slovenskogoriškega okolja, nastopajo na številnih prireditvah,  ne le v domači  in sosednjih občinah, ampak širom po Sloveniji.

 Dramska skupina Kulturno turističnega društva Selce je uprizorila že vrsto veseloiger: Nikomur ne povej, Recept za hujšanje, Skrita kamera, Preizkušnja za moža, Trikrat hura za ženske, pripravili  so tudi številne priložnostne skeče. Veseloigre in skeče piše in režira Julijana Bračič. Nastopali so v številnih krajih po Sloveniji, tudi na Primorskem.  Udeležujejo se Linhartovega srečanja. Njihove predstave so dobro obiskane,  pri gledalcih izzovejo smeh, poskrbijo za sproščeno zabavo, kar nam danes manjka.  Glavni namen njihovega ustvarjanja je nasmejati in zabavati gledalce, kar jim izvrstno uspeva. Posebna vrednost besedila veseloiger, uprizoritev in igre je v tem, da so napisane in zaigrane v pristnem domačem narečju, ki žal, vse bolj izginja. Vsebina veseloiger in skečev je vzeta iz domačega okolja, kar je avtorici in igralcem najbližje, zato jih tudi prepričljivo odigrajo. Tudi scena in kostumi so delo članov dramske skupine.

Prizadevnost članov društva se odraža tudi v vzorno vzdrževani dvorani in drugih prostorov  kulturnega doma Selce.

Za prispevek k ohranjanju ljudske kulturne ustvarjalnosti, ljudskih pesmi, igre in humorja ter uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture  društvo prejme Srebrni lenarški grb.

BRONASTI LENARŠKI GRB

JADRANKA KOBAN IZ LENARTA

Veseli smo, da so vrednote prostovoljstvo, požrtvovalnost, humanost in sosedska pomoč med  ljudmi še vedno žive. Med take ljudi sodi Jadranka Koban iz Lenarta, ki je od leta 2004 predsednica  Območnega združenja Rdečega križa Lenart.   Že tretji mandat z vso skrbnostjo in predanostjo prostovoljke in humanitarne delavke opravlja delo predsednice. Poleg vodenja območnega združenja skrbi za nemoteno delovanje  krajevnih in občinskih organizacij.

 Kot predsednica se vedno zavzema za  pridobitev pomoči socialno najbolj ogroženim posameznikom in družinam. Njeno delo je usmerjeno tudi v pridobivanje finančnih virov za delovanje te organizacije. Jadranko Koban odlikuje pozitivna osebnost, ki se odraža v koordiniranju in povezovanju različnih dejavnikov, vse z namenom, da ta humanitarna organizacija nemoteno deluje. Poleg  osnovnih dejavnosti, ki jih območna organizacija  izvaja, si gospa Jadranka prizadeva za izvajanje vzporednih dejavnost, ki krepijo in bogatijo organizacijo Rdečega križa. Jadranka je človek velikega srca, krvodajalka, prostovoljka, ki organizira razne oblike pomoči, zbiranje prostovoljnih prispevkov, ko so ljudje v stiki tega najbolj potrebni, ob požarih, naravnih nesrečah, za ljudi s posebnimi potrebami. Svoje delo opravlja strokovno, dobro sodeluje z občinami, civilno zaščito, šolami, društvi in drugimi organizacijami.

 Redko kdo je v zadnjih letih tako pozitivno zaznamoval lokalno organizacijo Rdečega križa kot Jadranka Koban. Njene aktivnosti za pomoč v različnih okoliščinah in mnogim  občanom so spoštovanja vredna dejanja. V  času, ko svet obvladujejo materialne dobrine in denar, so nesebična in humanitarna pomoč, skrb za človekovo dostojanstvo  vrednote, ki štejejo največ in obogatijo življenje.

Za uspešno, dolgoletno humanitarno delo v organizaciji Rdečega križa in prispevek k razvoju ter širjenju prostovoljstva v občini Lenart prejme Bronasti lenarški grb.

plaketa občine lenart

MARIJA ČUČEK IZ SP. VOLIČINE

V življenju so največ vredne stvari, ki jih počnemo z veseljem. Še lepše pa je, če delo obrodi sadove. Marija Čuček počne veliko stvari, ki so v veselje njej in mnogim drugim ljudem. Rada ima rastline, zelišča in vrtove.  Veliko ve o cvetju,  zdravilnih rastlinah in zeliščih,  jih zbira, goji  doma, pozna njihove blagodati in zdravilne učinke. Svojega znanja ne skriva. S prijateljicami, ljubiteljicami in poznavalkami zelišč izdelujejo številne pripravke iz zdravilnih  zelišč in znanje prenašajo  na druge.

 Goji mnoge rastline, okolico domače hiše krasi lep podeželski vrt. Iz znanja o rastlinah in ljubezni do živega sveta in narave se je Mariji porodila ideja, da bi v centru Voličine, na praznem zemljišču med zidovi uredili zeliščni vrt, kamor sodi in kjer je nekoč že bil. V  zasnovo in ureditev zeliščnih vrtov je vložila veliko energije, časa in znanja. Tudi po njeni zaslugi danes okolico cerkve in župnišča krasijo Učni vrtovi pri Svetem Rupertu. Marija pravi, da  brez prijateljic, druženja z njimi in izmenjave idej, sadovi tega dela ne bi obrodili. Skupaj s prijateljicami skrbijo za vrtove, jih okopavajo in vzdržujejo.

Marija Čuček je z znanjem in ljubeznijo do rastlin pozitivno omrežila mnoge, tudi najmlajše, saj na Osnovni šoli Voličina deluje zeliščarski krožek. Porodila se ji je ideja, da so na šoli v Voličini organizirali delavnice za otroke na temo zelišč, rastlin in vrtov. S prijateljicami in učiteljicami ter v sodelovanju   Osnovno šolo Voličina je k sodelovanju pritegnila mnogo sodelavcev, ki so brezplačno in prostovoljno pripravili številne zanimive delavnice. Sodeluje tudi z Društvom za razvoj podeželja  LAS Ovtar Slovenskih goric in vodi delavnice.

 Je človek pozitivne energije, dobre volje, ki združuje ljudi jih zna navdušiti za dobre stvari. Skupaj s prijateljicami mnogokrat brezplačno izdelujejo številna  darila za dobrodelne namene za Karitas, sodelujejo s cerkvijo, šolo in društvi v kraju. Domačija Čuček ima odprta vrata tudi za razne dogodke in kulturne prireditve. Rada ima svoj kraj in ljudi,  ima veliko idej za polepšanje kraja in razne dejavnosti.

Marija Čuček prejme Plaketo Občine Lenart  za delo v dobro kraja in ljudi, idejno vodenje projekta Učni vrtovi pri svetem Rupertu in skrb za vrtove.

Dejan Kramberger iz Sp. Voličine

Dejan Kramberger  je na  svoji poti nogometnega trenerja dosegel veliko uspehov. V Klubu malega nogometa  Slovenske gorice aktivno deluje že skoraj 20 let, sprva kot igralec in kot član upravnega odbora kluba, zadnjih 8 let pa kot vodja šole futsala. Leta 2008 je pričel  na OŠ Voličina z vadbo nogometa za  otroke  do 3. razreda. Namen  je bil zagotoviti čim večjemu številu otrok vodeno vadbo nogometa v domačem kraju, ne glede na socialne razmere. S prvimi uspehi na  turnirjih v okoliških krajih se je izkazalo, da je pot prava in da so začrtani cilji uresničljivi.

 Že v sezoni 2012/13  so z ekipo fantov U-13 osvojili 3. mesto na državnem prvenstvu v futsalu. Leta 2014 so z ekipo U-13 osvojili naslov državnih prvakov. Sezono kasneje (2014/2015) je ista selekcija v državnem prvenstvu do 15 let znova stopila na najvišjo stopničko z osvojitvijo novega naslova državnih prvakov.

Iz zametkov ženske ekipe se je leta 2012 pod Dejanovim vodstvom oblikovala tudi ženska futsal ekipa, ki se je, tako kot fantje,  že veselila svojih prvih uspehov. V letu 2014 končnega 3. mesta v slovenskem državnem prvenstvu v futsalu za ženske,  minuli sezoni 2014/2015 pa so osvojile 2. mesto in naslov slovenskih državnih podprvakinj.

Z žensko ekipo  so se v pretekli  sezoni predstavili tudi na mednarodni sceni, v okviru Avstrijskega državnega prvenstva v futsalu, kjer so med skupno 18-timi ekipami osvojili   končno 3. mesto.

 Ciljev je še veliko, osnovni pa je zagotoviti otrokom čim ugodnejšo in dostopno vadbo za vsakogar v domačem kraju in jih na ta način privabiti na športna igrišča. Želi si, da bi v naš kraj in v Slovenske gorice pripeljali še kak naslov državnih prvakov.

Uspehov ne bi bilo brez vzornega sodelovanja s starši, trenerji, šolo in drugimi predstavniki kluba.

Za uspešno  delo z otroki in mladino ter za prispevek k razvoju športa, zlasti nogometa, v občini Lenart prejme Plaketo Občine Lenart.

 ROBERT KETIŠ IZ LENARTA

Robert Ketiš je že od mladih let športni navdušenec. Svojo športno pot  je začel  kot član Košarkarskega kluba Lenart, vendar ga je pred  dvajsetimi leti premamil nogomet, saj so takrat ustanovili Nogometni klub Lenart. Kot aktiven nogometaš je ves čas igral za Nogometni klub Lenart, sedaj pa nastopa v ekipi veteranov. Pred 18 leti je opravil licenco za nogometnega trenerja in je 8 let vodil mlajše selekcije kluba. Od leta 2006 je predsednik NK Lenart, ki združuje več kot 200 članov, klub pod njegovim vodstvom dosega najboljše rezultate.

 V sezoni 2011/2012 je klubu uspel preboj iz druge  v 1. Medobčinsko nogometno zvezo Maribor. Najuspešnejša pa je bila sezona 2013/2014, v kateri je Nogometni klub Lenart postal  pokalni zmagovalec Medobčinske nogometne zveze Maribor in je osvojil 3. mesto v Štajerski nogometni ligi in se tako uvrstil v 3. Slovensko nogometno ligo sever, kjer nastopa že drugo leto.  Predsednik kluba Robert Ketiš  pravi je njihov cilj,  da bi se s selekcijo U15 v naslednjih letih uvrstili v 1. Slovensko nogometno ligo vzhod, z mladinsko in kadetsko selekcijo pa se želijo uvrstiti v 2. Slovensko nogometni ligo vzhod.

V klubu deluje 9 selekcij in  toliko trenerjev.  Klub združuje različne generacije, od 5 letnih otrok do 60-letnikov.  Ne le športni uspehi, pomembna je tudi vzgoja mladih za šport, zdrav način življenja in koristno preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje, k čemur je prispeval tudi Robert Ketiš s svojim delom v klubu.

Za  uspešno  delo   in vodenje Nogometnega kluba Ajdas Lenart prejme  Plaketo Občine Lenart.

 

OVTARJEVA POHVALA

VIDA ŠAVLI IZ LENARTA

Vida Šavli je od ustanovitve dva mandata opravljala funkcijo predsednice Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric. Spodbujala je zanimanje za dejavnosti na kmetijskem področju, zlasti razvoj dopolnilnih dejavnosti in osebnega dopolnilnega dela. S svojim delovanjem je nudila podporo lokalnim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter podpirala zavedanje in pomen domače samooskrbe. Vida Šavli je delala v dobro Slovenskih goric,  za ohranjanje podeželja in kulturne dediščine. Predvsem pa je bilo njeno delo in pozornost namenjena ljudem, saj jih je spodbujala, da so razvijali svoje talente in znanje, da so se zavedali vrednosti svojega dela, tega, kar ponujajo ir lepote krajev, kjer živimo.

Za spodbujanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti v Društvu LAS Ovtar Slovenskih goric prejme Ovtarjevo pohvalo.

 

PRIZNANJA UČENCEM, KI SO VES ČAS OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA DOSEGLI ODLIČEN  USPEH:

 OSNOVNA ŠOLA LENART:

LARA DREU

TINKARA KOVAČIČ

ČRT LORENČIČ

JAN LIPIČ

ŽIVA MLAKAR

OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA

MIHAEL DOBAJA

MATIC GOZNIK

NINA KMETIČ

NINA KOCPEK

SARA TOPLAK

ZLATA MATURANTKA

TINA KOLARIČ IZ LENARTA za opravljeno poklicno maturo po izobraževalnem srednješolskem programu predšolska vzgoja

 

USPEŠNI ŠTUDENTI

Občina Lenart vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več.  Višina nagrade za dodiplomski študij  in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij  300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.

 

DR. DENIS ČUČEK IZ LENARTA, za doktorat na 3. stopnji študija, program kemija in kemijska  tehnika, smer kemijska tehnika, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

 Dr. ANITA FEKONJA IZ SP. VOLIČINE, za doktorat znanosti  s področja biomedicinske tehnologije, na  Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

 DR. MAJA TOŠ IZ LENARTA, za doktorat iz filozofije na Univerzi na Dunaju

 SABINA MARKUŠ IZ ROGOZNICE, za magisterij po študijskem programu 2. stopnje kemija, smer analizna kemija, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

 TANJA LORENČIČ IZ LENARTA, za magisterij po študijskem programu 2. stopnje medkulturna germanistika, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

TADEVŽ ROPERT IZ LENARTA, za magisterij po študijskem programu 2. stopnje psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

KATJA KUHAR IZ LENARTA, za zaključen drugostopenjski magistrski študijski program oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški  fakulteti Univerze v Mariboru

TJAŠA ROLA IZ SP. ŽERJAVCEV, za diplomo na študijskem programu prve stopnje psihologija, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

SANDRA MLAKAR IZ ZAMARKOVE, za zaključen visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

MATEJ GOZNIK IZ ROGOZNICE, za zaključen višješolski študijski program upravljanje podeželja in krajine na Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj