Objavljeno: 16.11.2015

 SKLEP_O_JAVNI_RAZGRNITVI_STROKOVNIH_PODLAG.pdf

 STROKOVNE PODLAGE ZA RAZGLASITEV KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO LENART