Naročnik:

OBČINA LENART
TRG OSVOBODITVE 7
2230 LENART V SLOV. GORICAH

 

 

Objekt:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - VODOVOD

 

Predmet javnega naročila:

IZGRADNJA VODOOSKRBNEGA OMREŽJA ZA OBMOČJE KS VOLIČINA

 

 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Odprti postopek

 

Št. javnega naročila:

07/2013

 

Javni razpis je objavljen:

 

Portal JN; št. objave JN15398/2013 z dne 4.12.2013

 Razpisna dokumentacija Izgradnja vodooskrbnega omrežja za območje KS Voličina

 Odsek 1.0

 Odsek 2.0

 Odsek 2.1

Odsek 2.2

 Odsek 2.2.1

 Odsek 2.2.2

 Odsek 3.0

 Odsek 4.0

 Odsek 5.0

 Odsek 5.1

 Odsek 5.1.1

 Odsek 5.1.2

 Odsek 6.0

 Odsek 7.0

 Odsek 8.0

 Odsek 8.1

 Odsek 8.2

 Odsek 8.3

 Odsek 8.4