Javno_zbiranje_ponudb_za_prodajo_nepreminin_-_popravek.pdf