Razpisna dokumentacija - Plaz Rogoznica

 Tehnično poročilo

 Karakteristični prerez

 Gradbena situacija

 Popis