- JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ

- Predračun stroškov za naselje Radehova FAZA I

- Rekapitulacija stroškov investicije po posameznih načrtih

- SPREMEMBA - POPRAVEK DOPOLNITEV POPISOV DEL.zip

Predračun stroškov za naselje Radehova FAZA I                                                                                                                     KOMUNALNA KANALIZACIJA