Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Lenart, z dne 25.10.2007, Občina Lenart objavlja

Javni poziv za dodelitev nagrad zlatim maturantom v Občini Lenart za šolsko leto 2011/2012

Predmet javnega poziva je dodelitev nagrad maturantom, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu 2011/2012 dosegli naziv zlati maturant.

Nagrade se podeljujejo maturantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Lenar in so opravili splošno ali poklicno maturo. Pogoj za pridobitev nagrade je pridobitev naziva zlati maturant, katerega dokazilo mora vlagatelj priložiti k izpolnjeni vlogi. Vsak zlati maturant prejme nagradno v višini 200 € (dvesto evrov).

 

Vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oz. na internetni strani www.lenart.si. Izpolnjeno vlogo mora vlagatelj oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, do vključno 19.10.2012. Kuverte morajo biti označene z napisom: »Ne odpiraj – nagrade zlatim maturantom«.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali telefonske št.: 02 729 13 20.

 

 

mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
Župan

 

Številka: 603-4/2012
Lenart;   21.09.2012

 Javni poziv in vloga - zlati maturanti