Odlok o načinu opravljjanja javne službe

 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije

 LENART kanalizacija RD I faza

 Investicijski program

 Objava najave podaljšanja roka za oddajo ponudb v 1 fazi

 Odgovor na vprašanja v postopku

 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

 Odgovori na vprašanja v postopku II

 Odgovori na vprašanja v postopku III

 Odgovori na vprašanja v postopku IV