V skladu z 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Lenart objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjala nepremičnino par. št. 298/8, k.o. Lenart v Slov. goricah, ID znak 532-298/8-0 za nepremičnino par. št. 925/2, k.o. Lenart v Slov. goricah, ID znak 532-925/2-0.

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 22.03.2013.

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.