V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Lenart objavlja:

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJAV BREZPLAČNO UPORABO

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - dva prostora, v skupni izmeri 35,9 m2, v kleti poslovno –stanovanjske stavbe, ki se nahaja na naslovu Selce 11, 2232 Voličina, parc. št. 243/4, stavba št. 420, k.o. 2666- Selce ( ID 5580451), ident. št. 2666-420-7.E.

 

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena pogodba za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja.

 

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si.


mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan