RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik:

OBČINA LENART

TRG OSVOBODITVE 7

2230 LENART V SLOV. GORICAH

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Objekt:

OSNOVNA ŠOLA LENART

 

Predmet javnega naročila:

ENERGETSKA SANACIJA OŠ LENART

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Odprti postopek

Št. javnega naročila:

01/2013

Datoteke:

 Razpisna dokumentacija - Energetska sanacija OŠ Lenart

 PORTAL JAVNIH NAROČIL- VPRAŠANJA ODGOVORI 24042013

 PORTAL JAVNIH NAROČIL - VPRAŠANJA ODGOVORI 25042013

 PORTAL JAVNIH NAROČIL - VPRAšANJA ODGOVORI 29042013