RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Naročnik:

OBČINA LENART

TRG OSVOBODITVE 7

2230 LENART V SLOV. GORICAH

 

Objekt:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - VODOVOD

 

Predmet javnega naročila:

REKONSTRUKCIJA VODOVODA VOLIČINA – 4. FAZA

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Odprti postopek

Št. javnega naročila:

04/2013

 

Javni razpis je objavljen:

 

Portal JN; št. objave JN7917/2013 z dne 27. 6. 2013

 Razpisna dokumentacija - REKONSTRUKCIJA VODOVODA VOLIČINA 4. FAZA - 26.06.2013

 Rekapitulacija vodovoda Voličina 4. faza

 1 Odsek Zg. Voličina 24, 25, 25a

 2 Odsek Zg. Voličina 40-47

 3 Odsek Zg. Voličina 61 71 72 72a

 4 Odsek Zg. Voličina 63-68

 5 Odsek Sp. Voličina 18-22

 6 Odsek Sp. Voličina 67-68

 7 Odsek Sp. Voličina 3-7

 8 Odsek Sp. Voličina 84 84a

 9 Odsek Zg. Voličina 81-105

 9a podaljšanje odseka Zg Voličina 81-105 delna izvedba 2013 h 86-98

 10 Odsek Zg. Voličina 57-74

 10a podaljanje odseka Zg Volicina 57-74

 11 Odsek Sp. Voličina 34-43

 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE