Seje občinskega sveta mandat 2014-2018

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, dne 18. februarja 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


- sklic seje

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Namestitveni center Črni les. predlog sklepa

  1. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško.

 
Več člankov...